Reklamní a pracovní textil

Jak na účtování reklamních předmětů

Uvažujete o obdarování svých zákazníků, obchodních partnerů nebo zaměstnanců reklamními předměty a nevíte, jak správně účtovat tyto výdaje a jak zjistit jejich daňovou uznatelnost? Nezoufejte my vám dáme podrobný návod jak na to.

Jednoduchý návod

1. Cena do 500 Kč bez DPH: Limit této částky zahrnuje nejen samotný předmět, ale i náklady na potisk, obal a přepravu, pokud jste plátcem DPH.
2. Potisknutý Předmět: Reklamní předmět musí nést brand, název služby nebo zboží, obchodní jméno atd.
3. Bez Spotřební Daně: S výjimkou tichého vína by reklamní předměty neměly podléhat spotřební dani.

Podle základních pravidel jsou tyto výdaje považovány za daňově uznatelné náklady.

Pokud dáte dárek v hodnotě do 500 Kč bez DPH, nemusíte odvádět DPH podle zákona o DPH. Při nákupu těchto reklamních předmětů lze uplatnit nárok na odpočet DPH. Příjemce reklamního nebo propagačního předmětu (fyzická osoba) nemusí platit daň z příjmu z takového daru.

Podoba reklamních a dárkových předmětů není speciálně stanovena. Společnost může darovat cokoli, co považuje za vhodné, za předpokladu, že prokáže uskutečnění, účel a způsob poskytnutí těchto předmětů.

Jak zní zákon

Reklamní předměty podléhají určitým pravidlům, aby mohly být začleněny do daňových výdajů podle zákona o daních (č. 586/1992 Sb., § 25 odst.1 písm. t)):

Reklamní předměty jsou evidovány na účtech zásob. Na konci účetního období je nutné provést zúčtování zbývajících předmětů. Náklady jsou zaznamenány v okamžiku darování a účtují se na účet 501 – Spotřeba materiálu.

V případě, že by náklady spojené s nákupem reklamních předmětů nebylo možné uznat jako daňově účinné, mohou být evidovány jako náklady na reprezentaci na účtu 513 – Náklady na reprezentaci nebo jako dar na účtu 543 – Dary. V takovém případě nelze uplatnit nárok na odpočet DPH.

Partneři

Zimní oblečení za štědré ceny